G.H.Q. Brands, L. Lathouwers

De praktijk van dokter Brands en dokter Lathouwers is gevestigd in Gezondheidscentrum Piushaven.Let op:
Wij hebben geen inloopspreekuur. U dient vooraf aan een consult altijd een afspraak te maken.Openingstijden praktijk:

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00  – 17.00 uur.

Spoedlijn:  alleen bij echt spoedeisende zaken keuze toets 1 gebruiken. Om de lijn zoveel mogelijk vrij te houden, worden alle andere telefoontjes terugverwezen naar de gewone praktijklijn.

Dagelijks inloopspreekuur is per 01-01-2015 komen te vervallen. Alle consulten gaan nu op afspraak.

Visites aanvragen tussen 08.00 en 09.00 uur, graag met opgave van reden waarom visite wordt aangevraagd. (keuzetoets 3)

Afspraken voor het spreekuur kunt u maken tussen 08.00 – 12.00 uur. Als u met meerdere personen komt  of met klachten die wat meer tijd nodig hebben, meldt dit dan bij het maken van de afspraak, zodat hiermee in de planning rekening kan worden gehouden. Als het afspraakspreekuur vol is, kan in overleg naar andere mogelijkheden worden gezocht.  (keuzetoets 3)

Herhalingsrecepten aanvragen, via de receptenlijn (keuze toets 2) tussen 09.00 en 12.00 uur. Vermeld duidelijk uw geboortedatum, naam en naam van het medicijn. Recepten worden naar de apotheek gestuurd en de medicijnen kunnen bij de apotheek worden opgehaald.

’s Middags van 12.30 tot 15.30 uur, is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen, ivm werkzaamheden assistente. Voor spoedeisende zaken kunt u gebruik maken van de spoedlijn. (keuze toets 1)  Met zaken die kunnen wachten, is de praktijk na 15.30 uur weer telefonisch bereikbaar via het gewone telefoonnummer.

Telefonisch spreekuur is tussen 12.00 en 12.30 uur, voor vragen en uitslagen, niet voor herhaalrecepten en afspraken. (keuzetoets 3)

Assistente spreekuur. Bij de assistente kunt u terecht voor oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes, hechtingen verwijderen etc. U kunt ’s ochtends tussen 8.00 en 12.00uur bellen om een afspraak te maken.

Praktijkondersteuner spreekuur. Bij de praktijkondersteuner kunt U terecht voor:

  • Diabetes controle.
  • COPD controle.
  • CVRM
  • Stoppen met roken.

Onze praktijkondersteuner is Ilona

Tijdens avond, nacht en weekend:

Van 17.00 – 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u de

Centrale Huisartsen Post (Lage Witsiebaan 2a) tel. 085-5360300.

Houdt uw verzekeringspapieren bij de hand.

Houdt u er rekening mee dat de avond-, nacht- en weekenddiensten worden verricht naast de gewone dagtaak. Neem a.u.b. alleen contact op voor dringende gevallen, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts of de vervanger weer bereikbaar is.

 

 

Vorige pagina