R. Cools, huisarts

De huisarts is er voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Om u goed van dienst te kunnen zijn, is de belangrijkste informatie hier samengevat.

Spreekuur:
Een consult is alleen mogelijk op afspraak. U kunt daarvoor contact opnemen met de assistente. Houdt u er rekening mee dat een consult 10 minuten duurt. Als u met meerdere personen of een wat tijdrovendere klacht komt, meldt dit dan bij het maken van een afspraak, zodat hiermee in de planning rekening gehouden kan worden. Doet u dit niet, dan kan de huisarts u vragen een vervolgafspraak te maken. Dit om wachttijden te voorkomen.

Visite:
Indien het voor u niet mogelijk is om naar het gezondheidscentrum toe te komen, is het mogelijk dat de huisarts naar u toe komt. U kunt vóór 11:00 uur bellen om een visite aan te vragen. Visites worden afgelegd tussen 12:00 en 14:00 uur. Omdat er in de pratkijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het altijd beter om naar de praktijk te komen.

Nascholing en vakantie:
Ook tijdens nascholing en vakantie van dokter Cools kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. U hoort dan een bandje waarop wordt aangegeven welke collega er voor spoedeisende zaken waarneemt.

Uitslagen:
Voor het opvragen van uitslagen van een onderzoek kunt u contact opnemen met de assistente tussen 14:00 en 16:00 uur.

Herhaalrecepten:
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn. Deze is te bereiken via het keuzemenu van de praktijklijn. De receptenlijn is 24 uur per dag beschikbaar, ook tijdens weekend, nascholing en vakantie. Indien u vóór 11:00 uur belt, ligt uw medicatie over het algemeen de volgende werkdag klaar bij uw apotheek.

Assistentes:
De assistentes maken afspraken en geven telefonisch uitslagen door. Daarnaast verrichten zij medische handelingen zoals onderzoek van urine, het maken van uitstrijkjes, het verwijderen van hechtingen, het meten van bloeddruk, het uitspuiten van oren en de behandeling van wonden. U kunt hiervoor bij hen een afspraak maken. Soms is er een stagiaire werkzaam die werkt onder supervisie van één van onze eigen assistentes.

Praktijkondersteuner:
In de praktijk is een praktijkverpleegkundige werkzaam. Zij is speciaal opgeleid om zelfstandig patiënten te zien en werkt nauw samen met de huisarts. Zij houdt zich vooral bezig met de controles van diabetes- en astma/COPD-patiënten.

Spoedgevallen:

Tijdens kantooruren:
Indien er sprake is van een spoedsituatie kunt u dokter Cools bereiken op het algemene telefoonnummer (013-5420595), waarna u in het keuzemenu kunt kiezen voor spoedeisende hulp. U krijgt dan zo snel mogelijk een assistente aan de lijn. Om de spoedlijn zo veel mogelijk vrij te houden, worden alle niet spoedeisende telefoontjes terugverwezen naar de gewone praktijklijn.

Buiten kantooruren:
Voor spoedgevallen na 17:00 uur of in het weekend, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts of de vervanger weer bereikbaar is, kunt u de huisartsenpost bellen. Telefoonnummer: 085-5360300. Houd uw verzekeringspapieren bij de hand.

 

Vorige pagina