Sociaal werkers van CountourdeTwern houden spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag van 9:00 tot 10:30 uu.

U kunt tijdens deze spreekuren altijd vrijblijvend binnenlopen voor informatie, advies bijvoorbeeld over zorg, welzijn en ontspanning (voor ouderen), mantelzorgondersteuning en hulp bij problemen in het dagelijks leven.

Adres: Prinsenhoeven 24, 5017 GC Tilburg
E-mail: GHCpiushaven@contourdetwern.nl
T
elefoon: 013-5446544 (buiten spreekuren 013-5839999)
Website: www.contourdetwern.nl

Loop eens vrijblijvend binnen!