Logopediepraktijk Irma Sparidans

Praktijk voor logopedie en prelogopedie

Locatie Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
T. 013-5445151 / 06-29427690

info@logopedie-irmasparidans.nl
www.logopedie-irmasparidans.nl

Ons team van logopedisten onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, ademhaling, eten en drinken, slikken, afwijkend mondgedrag en communicatie.

Naast de reguliere logopedische problemen behandelen wij ook baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen (prelogopedie), kinderen met downsyndroom, volwassenen met neurologische spraak-/taalproblemen en kinderen en volwassenen met dyslexie.

Alle logopedisten in de praktijk zijn all-round logopedist, ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn sinds 1988 in Tilburg gevestigd.

U kunt met diverse problemen bij ons terecht: heesheid, stotteren, moeite met de klankvorming, open mondgedrag, kwijlen, onvoldoende woordenschat of slechte zinsbouw, onduidelijk spreken, slissen, eet-, drink- en slikproblemen, afasie, dysarthrie, spreekproblemen bij de ziekte van Parkinson, hyperventilatie, hoortraining, enzovoort.

De logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor de meeste zorgverzekeraars hebt geen verwijskaart van uw huisarts meer nodig en kunt u rechtstreeks een afspraak met ons maken. Echter niet alle zorgverzekeraars hebben deze Directe Toegankelijkheid Logopedie in hun Polis opgenomen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie hierover.

Voor al uw vragen over logopedie en prelogopedie hebben wij een gratis logopedisch spreekuur. Voor meer informatie hierover zie onze website: www.logopedie-irmasparidans.nl

Na aanmelding vindt eerst een gesprek met u plaats waarin u kunt aangeven wat uw klacht is en waarin wij met u bespreken op welke manier we u hiermee kunnen helpen.

Daarna vindt een (pre-)logopedisch onderzoek plaats. Vaak bestaat dit uit de afname van een test, maar ook observaties en metingen, het maken van een audio-/video-opname en het invullen van een vragenlijst behoort tot de onderzoeksmogelijkheden. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Aansluitend volgt de (pre-)logopedische therapie, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd en de doelen waarnodig worden bijgesteld.

Openingstijden
Wij zijn dagelijks geopend.
Onderzoek en behandeling vinden altijd plaats op afspraak.