Silver Psychologie

Bezoekadres
Prinsenhoeven 20
5017 GC  Tilburg

Postbusadres
St. Josephstraat 126 B
5017 GL  Tilburg
T. 013 – 750 38 26
www.silverpsychologie.nl
Info@silverpsychologie.nl

Silver Psychologie is een praktijk die is gevestigd in Tilburg en Breda, met enkele nevenvestigingen in deze omgeving, waar nauw kan worden samengewerkt met andere zorgdisciplines. Binnen Silver Psychologie werken goed opgeleide en ervaren psychologen samen op het gebied van de eerstelijnspsychologische (kortdurend) en tweedelijnspsychologische zorg (langerdurend en meer specialistisch). Onze praktijk kenmerkt zich door een prettige samenwerking en een goede sfeer.

Behandeling wordt geboden aan kinderen en volwassenen van alle leeftijden en met uiteenlopende problematiek. Voor meer informatie hierover, kunt u ook kijken op onze website, http://www.silverpsychologie.nl/.

Veel mensen krijgen in hun leven weleens te maken met psychische klachten, die ondanks inspanningen, niet goed vanzelf verbeteren, of niet helemaal overgaan. Onze doelstelling is om planmatig en resultaatgericht, met een goede intake en indien mogelijk korte behandeling in de eerste lijn, verbetering hierin te bewerkstelligen in samenwerking met de client.  

Specialiteit van de praktijk is dat er extra aandacht is voor de invloed van onverwerkte herinneringen op psychische klachten, zoals bv. bij angstklachten, depressieve klachten en burnout en op de behandeling daarvan met behulp van EMDR. Hiermee worden goede resultaten bereikt, vaak ook bij clienten die al veel andere, soms intensieve, behandeling hebben gehad, met beperkt resultaat. Daarnaast wordt veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie en in mindere mate met andere therapievormen, zoals clientgerichte therapie, Mentalisation Based Treatment, schemagerichte therapie en Emotion Focused relatietherapie.

Er werken bij ons therapeuten met specifieke aandachtsgebieden en specifieke specialiteiten. Als u graag een specifieke therapeut wilt, of een specifieke behandelmethode, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding, zodat we hiermee rekening kunnen houden. Op onze website kunt u meer informatie vinden over onze psychologen.

U kunt zich via ons aanmeldingsformulier op onze website aanmelden. KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier.   

Als uw huisarts een verwijsbrief geeft voor psychologische zorg, komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling. Voor meer informatie hierover, kunt u kijken op onze website.

U kunt alle werkdagen van de week terecht op onze locatie in gezondheidscentrum Piushaven, tijdens kantooruren.